ועד העמותה וועדת הביקורות

ועד העמותה נבחר באסיפת חברים המתכנסת מידי פעם בהתאם לתקנון.

בישיבת ועד מיום ד' 16.3.2011 עודכנה רשימת חברי הועד כלהלן : חיים זיידל,  יחיאל נרקיס,  יוסי אלבוים,  מושיק גולדשטיין,  איתמר סחיש,  בני דקס, טובה קוטליצקי,  דפנה ברפמן, שושי גבע, מארק לוונפוס – ארה"ב.

באותה ישיבה אושרו בעלי התפקידים בוועד העמותה כלהלן : חיים זיידל – יו"ר העמותה,     

                                                                             יחיאל נרקיס – מרכז העמותה, 

וועדת הביקורת  :  יוסי אלבוים – יו"ר ועדת הביקורת,    דפנה ברפמן – חברה,   טובה קוטליצקי – חברה,

העדכונים לעיל אושרו ע"י האסיפה הכללית.