העמותה ליהדות טומאשוב לובלסקי
הסטוריית העמותה

שמה המלא של עמותת קהילת טומאשוב לובלסקי הוא "העמותה לרווחה, לשימור ולהנצחת מורשת ואתרים של יהדות טומאשוב לובלסקי – פולין". העמותה הוקמה מחדש בשנת 1992, והייתה המשך ישיר ל-"ארגון יוצאי טומאשוב לובלסקי – קופת גמילות חסדים" שנוסד ב-1944 בפולין, ארגון שנוסד עוד בטרם נדמו רעמי התותחים וטרם נעצרה מכונת השמדת עמינו מפעולתה.

מטרות הארגון המיידיות היו איתור ויצירת קשר עם שרידי הקהילה שנותרו בחיים בעיקר ברחבי ברית-המועצות (לשעבר) והענקת סיוע לנזקקים שביניהם. בהמשך עלו ארצה ראשי הארגון והמשיכו את פעולתם בארץ.

 

אני רוצה לדעת על: