שחזור העיירה – טומאשוב
שחזור המבנים העיקריים בטומאשוב שלפני השואה

מפת העיר טומשוב

מפת טומשוב-1

אינדקס השמות המופיעים בתמונה:

Adler     Ruchla

Adler     Judka

Ajzen    Aron

Akst       Szloma

Arbesfeld

Arbesfeld            Icko

Babat    Gitla

Belsambaum      D

Berg       Lejb

Bergenbaum

Berger  Moszko

Bergerbaum       Szmuel

Binder   Srul

Birnblat

Blander Szija

Blank

Bodensztajn       Abram

Borensztajn        Noach

Borensztajn        Lejba

Brand    Lejba

Brandel Mindla

Brant     Moszko Mendel

Brinkier Szmuel

Citron    Srul

Cukier   Josef

Engelsberg          Moszko

Engelsztajn         Hersz Shmuel

Engelsztajn         Chaja

Fajner   Zysla

Fajnszul                Jankiel

Falek     Hersz

Feferman            Fajga

Feldson

Ferber  Genia

Finkel

Firer       Ciwia

Fiszelzon              Sonja

Fiszelzon              Szulim

Flaumenbaum   Ryfka

Fluk        Majer

Frajnd   Moszko

Frank     Emil

Friszerman

Furtman               Rafal

Gelertner

Gelertner            Mordko

Goldapel              Moszko

Goldapel              Chaim

Goldberg             Chana

Goldenblum       Jankiel

Goldman             Moszko

Grinblat

Groman               Josef

Gros      Josef

Grunbaum          Aron

Grunberg            Luba

Grunwald            Nusym

Hamer  Herszl

Heif        Abram

Heler     Mendel

Heler     Arya (Lejb)

Herbstman         Dina

Hering   Majer

Hering   Laja

Hering   Zipora

Herszon               Tuvia

Hochman             Matl

Holz       Ester

Holz       Ester

Honigsfeld          Lipa

Horn      Chaim

Horowitz              Sender

Jakob    Brinder

Kahan   Pesia

Kalmanowitz      Majer

Kan

Karp       Chana

Karp       Jankiel

Karsz     Ida

Katz       Sucher

Katz       Chaim Mendel

Kaufenbaum      Chaskiel

Kellner  Fajga

Kesler   Brucha

Klajn      Abram

Knopf    Chaja

Korngold              Lejba

Kornwurcel         Srul

Krastengelt         Mordko

Kremerman        Pinkas

Krilman

Kruk       Icko

Lacher   Aron

Lajner   Mordko Josef

Lederkremer     Szmuel

Lederman

Lehrman              Srul

Lejber   Szulim

Lerer     Moszko

Lerer     Chaskiel

Lichtenfeld         Szloma

Lieberman          Srul

Lipszyc  Chuna

Luden   Szaja

Luden   Josef

Mazurkewicz     Josef

Mehl     Hersz

Mermelstein      Rachmiel

Najfus   Nachman

Niedergang

Nikelsberg          Moszko

Orensztajn          Gitla

Papier   Fajwel

Perel     Josef

Perel     Aron Szloma

Pomeranc           Jojna

Puter     Pesach

Putter   Szmuel

Putter   Gitla

Rap        Icko

Rapaport             Ides

Ros

Rotenberg          Gerszon

Rub        Froim

Schwindler          Abram

Silberberg           Abram

Sobel     Symcha

Soper    Szulim

Stencer Brucha

Szafran Yoel

Szajn     Augustin

Szler      Josef

Szmuc   Pawel Hersz

Szmuc   Szmuel

Sznicer  Chaim

Sznicer  Szmuel Icko

Szpisaisen           Abram

Szporer Icko

Szporer Baruch

Sztul      Josef

Szulman               Josef

Szwarc  Mordko

Szwindler            Dawid

Tamm   Chana

Tepler   Abram Hersz

Tepler   Beniamin

Uminski                Jakob

Uminski                Szymon

Unfuss  Beniamin

Unfuss  Zalman

Wagner

Wajser  Hersz

Wajsleder           Pinchas

Waldberg            Liba

Wegner                Abram

Wertman             Bajla

Wincler Hersz

Winder

Zajdel    Berko

Ziegelbaum

Ziegelbaum        Bajla

שחזור בעזרת תוכנה תלת-ממדית את המבנים העיקריים של העיירה כולל בתי כנסת, בית המרחץ, ובניני מגורים רבים.

כולם נאמנים למקור.

לצפיה בסרטון לחצו כאן