פרופ' יעקב מינצר "השרדות בן טומאשוב בלוע הארי"

זיכרונות מבית יעקב מינצר