חסידי אומות עולם באזור טומאשוב

גם מצילי יהודים היו בטומאשוב ובסביבתה, וחלק מהם אף הוכרו כ"חסידי אומות עולם".

מוכרים לנו כמה מהם :

  • משפחת צ'חונסקי – הסתירה את שלמה גורן גוז'יצ'נסקי בתוך העיירה טומאשוב במשך קרוב לשנתיים.

תמונות של שלמה גורן, מימין, ומציליו, משמאל.

  • משפחת סטפניוק – הסתירה את רבקה דיכטרמן בכפר "נברוש", הסמוך ללשצ'וב, במשך כשנה.
  • באזילי חמילבסקי – הסתיר את קלרה ריגר מטומאשוב בכפר "סקאז'יסקו קאמינה" תחת שם כיסוי כאחותו "ירוסלבה חמילבסקה" כשנה וחצי.

תמונתו של באזילי חמילבסקי

תמונתו של המציל באזילי חמילבסקי

תמונתה של קלרה הניצולה –

תמונתה של קלרה הניצולה

  • משפחות קורון ובאייאק – הסתירו את יעקב הרש גרינר (האב גרגור פאבלובסקי) בכפרם במשך חודשים רבים.

תמונות של צבי הרש גרינר (גריגור פבלובסקי) ומסתיריו

 

  • אלז'בטה ואז'נה – הסתירה את חנה שפיזאייזן (לבית וייסלדר) בכפר רוגוז'נו, הסמוך לטומאשוב, במשך קרוב לשנתיים.