הנצחת נופלים – בני טומאשוב
בני משפחה של יוצאי טומאשוב שנפלו במערכות ישראל