הנצחה

אתרי הנצחה של הקהילה בישראל :

 

יד ושם – מערת הזיכרון : לוח זיכרון והנצחה לקדושי קהילת טומאשוב לובלסקי 

* בית העלמין בחולון   : מצבה לזכר בני הקהילה שנספו בשואה. שמות הנספים, כתובה על קלף,

  טמונה במקום.

*

 

אתרי הנצחה של הקהילה בטומאשוב לובלסקי – פולין :

בעתיד ישולבו כאן מפעלי ההנצחה שהוקמו בעיירה.