תיעוד העצרת השנתית

שלום לכלם,

הננו לעדכנכם כי העצרת השנתית שהתקיימה בתאריך25/10/2022 צולמה והוסרטה,

ואתם מוזמנים לצפות בסרטונים השונים של מהלך העצרת.

הסרטונים הועלו לאתר העמותה וכן לדף הפייסבוק של העמותה.

כל טוב וצפיה מהנה לכם.

ועד העמותה