ברוך דיין האמת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של החבר נחום זיידל אחיו של חיים זיידל יו"ר עמותת טומאשוב לובלסקי, העמותה שולחת לחיים תנחומים מעומק הלב על פטירתו של אחיו נחום. שלא ידע עוד צער