כלכלה ומסחר

עיקר פרנסת הקהילה היהודית היה על המסחר והמלאכה .ראשי המשפחות היו סוחרים ,חנוונים ,בעלי חנויות ובעלי דוכנים של ימי שוק (ימי חמישי). בסה"כ עיירה חסידית טיפוסית שקצב התפתחותה הכלכלית פיגר אחר הערים הגדולות.

לפני מלחמת העולם הראשונה הוקם בטומאשוב בנק משותף ליהודים ולפולנים בשם "ספולדזלצי". למנהל מונה פולני בשם דר' זבדסקי (שהיה ליבראל אוהד יהודים) וכל עובדי הבנק היו יהודים.

בין שתי מלחמות העולם –

 

לאחר מלחמת פולין-רוסיה  החל הסדר לחזור לאט-לאט לטומאשוב והיהודים ניגשו לשקם את חייהם ועסקיהם שהתבססו בעיקר על עיסוקיהם בעבר . הוקמו איגודי סוחרים ואיגודים מקצועיים. בשנת 1926 נוסד בעיירה בנק יהודי בשם "הנדורקר" (בנק הפועלים). למנהלים מונו הרש מאיר צימנט ואלעזר ברגרבויים.

ב- 1927חודשה גם פעילותו של הבנק הפולני העממי.

בסה"כ היה המצב הכלכלי בטומאשוב ,שבין שתי המלחמות ,די קשה עם עליות וירידות עקב המלחמות וחילופי השלטון וגם כתוצאה מפגעי הטבע (בעיקר שריפות).

רמת החיים הייתה נמוכה ופרנסת המשפחה היהודית הממוצעת בטומאשוב הייתה בדוחק רב.