יעדי העמותה ופעולותיה
עמותת טומאשוב לובלסקי עוסקת בשימור וטיפוח זכר בני משפחתינו בקהילת טומאשוב לובלסקי. אנו עורכים פעילויות מגוונות, בארץ ובחו"ל, במטרה להנחיל את זכר הקהילה וקורותיה לדורות הבאים של בני טומאשוב.

בראשית דרכו עסק הארגון בסיוע לנזקקים מקרב שורדי קהילת טומאשוב בעיקר לאלה שגורשו בתחילת המלחמה לברה"מ .לאחר מכן ריכזו והוציאו לאור של "ספר היזכור של קהילת טומאשוב לובלסקי" בעברית ,אידיש ולאחרונה יצא הספר גם באנגלית (ע"י ארגון יוצאי טומאשוב בארה"ב)

  • הנצחה וזיכרון: הצבת לוח זיכרון במרתף השואה  (יד ושם הישן) ובהר הרצל  בירושלים.
  • הקמת מצבת זיכרון בבית העלמין הישן של ת"א בחולון.
  • הקמת לוח זיכרון בבית התפוצות באוניברסיטת ת"א.
  • שיקום בית העלמין היהודי בעיר טומאשוב לובלסקי והצבת גל-עד מרשים לזכר הקהילה המפוארת שהייתה ואיננה עוד.
  • הקמת פינת זיכרון לקהילה שנכחדה במוזיאון העיר טומאשוב
  • ארגון סיורים של יוצאי טומאשוב  בני הדור הראשון והדורות הבאים ,בטומאשוב ובפולין.

 יעדי העמותה ופעילותה כיום

  • להרחיב ולחזק את הקשר עם בני הדורות הבאים מקרב יוצאי הקהילה ולצרפם לעמותה.
  • להקים ולהפעיל אתר אינטרנט למען יוצאי הקהילה לדורותיהם, ולציבור הרחב.
  • ליזום מפגשים בין בני הדור הצעיר של יוצאי טומאשוב בארץ לבין הצעירים בטומאשוב לצורך כתיבת עבודות משותפות על חיי היהודים והפולנים לפני השואה. לחדש את הקשר עם הנהלת העיר טומאשוב ועם מוסדות ציבור בעיר ועם מוזיאון בלז'ץ ולהמשיך בהוצאת קבוצות מקרב יוצאי טומאשוב והסביבה לביקור שורשים בעיירות מוצאם.