Commerce and Livelihood in Tomaszow

Handel i źródła utrzymania w Tomaszowie

            Głównym źródłem utrzymania większości członków żydowskiej społeczności był handel oraz rzemieślnictwo. Głowy rodziny były najczęściej właścicielami różnorodnych sklepików oraz straganów na miejscowym targu, który odbywał się w każdy czwartek. Tomaszów -było to typowe chasydzkie miasteczko, rozwijające się wolniej niż duże miasta.

            Jeszcze przed I wojną światową przy kooperacji zarówno osób wyznania mojżeszowego jak i chrześcijan powstał w Tomaszowie Bank Spółdzielczy. Jego dyrektorem został  dr Zawadzki, który z Żydami utrzymywał dobre stosunki. Wszyscy pracownicy banku byli pochodzenia żydowskiego.

 

Pomiędzy dwiema wojnami

            Po wojnie polsko-bolszewickiej powoli powrócił do Tomaszowa porządek i Żydzi zaczęli odbudowywać swoje życie i interesy. Powstały związki zawodowe i kupieckie, a w 1926 roku założono żydowski bank „Handoker”. Jego naczelnikami zostali Hirsz  Meir Tziment  i Elazar Bergerboim. W 1927 roku wznowiono również działalność popularnego polskiego banku.

            Zasadniczo sytuacja ekonomiczna Tomaszowa w latach międzywojennych była dosyć trudna, pełna wzlotów i upadków spowodowanych wojnami, zmianami rządów i klęskami naturalnymi (głównie pożarami). Standard życia i przychody przeciętnej żydowskiej rodziny były dość niskie.