עצרת הזיכרון השנתית של קהילת טומאשוב לובלסקי והסביבה התקיימה ביום ד' 17/10/2018 בבית לוחמי הגיטאות

העצרת התקיימה ברוב עם ובהשתתפות כ-200 צאצאי טומאשוב לובלסקי וקהילות הסביבה, בני הדור הראשון ילידי טומאשוב, וכן בני הדור השני והדור השלישי, קיימנו טקס הדלקת נרות זיכרון ע"י נציגי הדור הראשון, השני השלישי וחזן השמיע תפילת יזכור ואל מלא רחמים עפ"י המסורת והנוסח שהכרנו בבית הורינו, המרצה מר רון כהן סיפר על תנועות הנוער שפעלו בפולין ובטומאשוב לובלסקי מתחילת המאה העשרים ועד ערב השואה והחלק שהם נטלו במרד שהתרחש במספר גיטאות ומחנות. המשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה ממהלך העצרת. אנו מודים מקרב לב לכל המשתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ. אנו פונים ומבקשים מהמשתתפים לשתף את בני ביתם על עצרת הזיכרון ובפרט את בני הדורות הבאים לצורך שמירת הזיכרון והעברתו לדורות הבאים.