עצרת הזיכרון השנתית של קהילת טומאשוב לובלסקי והסביבה תתקיים ביום ד' 26/10/2016 בבית ווהלין בגבעתיים

הזמנות לעצרת נשלחות אליכם בימים אלה, אנא עשו כל מאמץ להגיע לעצרת ולהביא עמכם את בני הדורות הבאים

הזמנה לעצרת השנתית

tomashov