עצרת הזיכרון השנתית של קהילת טומאשוב לובלסקי והסביבה התקיימה ביום ד' 18/10/2017 בבית ווהלין בגבעתיים

העצרת התקיימה ברוב עם ובהשתתפות כ-270 צאצאי טומאשוב לובלסקי וקהילות הסביבה, בני הדור הראשון ילידי טומאשוב, וכן בני הדור השני והדור השלישי, קיימנו טקס הדלקת נרות זיכרון ע"י נציגי הדור הראשון, השני והשלישי וחזן השמיע תפילת יזכור ואל מלא רחמים עפ"י המסורת והנוסח שהכרנו בבית הורינו, המרצה מיד ושם, נעמה גליל, חשפה דמויות שונות מקרב יהודי הקהילה בטומאשוב כמו רבני הקהילה, ראש היודנראט יהושע פישלזון וכן את דמותו של מנהיג המרד היהודי בגיטו טומאשוב מנדל הלר, שנרצחו ע"י הגרמנים. המשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה ממהלך העצרת. אנו מודים מקרב לב לכל המשתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ. אנו פונים ומבקשים מהמשתתפים לשתף את בני ביתם על עצרת הזיכרון ובפרט את בני הדורות הבאים לצורך שמירת הזיכרון והעברתו לדורות הבאים.